Skip links

Linia konfekcjonowania mięsa mielonego

Linia konfekcjonowania mięsa mielonego

Wyposażenie podstawowe

  • Nadziewarka próżniowa
  • Porcjomat z pergaminatorem
  • Waga kontrolna
  • Przenośnik porcji
  • Denesster tacek
  • Podajnik tacek
  • Układ synchronizacji porcji z tacką
Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

Możliwość wykorzystania w przemyśle

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MIĘSNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ RYBNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MLECZARSKI

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY

Zamówienie