Skip links

VA 150 N

VA 150 N

Wyposażenie podstawowe

 • Magazynek 150 x 150 x 720 (605) mm
 • Automatyka specjalna do zastosowania noży skrzydłowych i noży tarczowych (stosowana w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej dla małych posuwów – zmiana standardowego cięcia taktowego na cięcie ciągłe)
 • 5-cio stopniowy wzdłużny docisk wstępny w zależności od siły nacisku
 • Wyłączanie automatyczne przy pustej gardzieli zasypowej
 • Zewnętrzny pulpit sterowniczy
 • Zabezpieczenie wózka klamrami
 • Wyłączanie automatyczne przy pustej gardzieli zasypowej

Wyposażenie dodatkowe

 • VA060: W pełni automatyczne zamknięcie magazynku przy pomocy ruchomej ściany bocznej (w celu zwiększenia wydajności produkcji – umożliwia powiększenie magazynku z 150 x 150 x 150 do 150 x 150 x 220mm podczas załadunku) ze zmiennym otworem oraz nożem poprzecznym 1 szt.
 • VA050: Określenie wielkości pozostałego do pokrojenia kawałka (sztuki resztkowej) Urządzenie sterujące dla ostatniego kawałka do wyboru: pełne kostki lub „uprzątnięcie magazynku” w celu zmiany kratki i czyszczenia itp.
 • VA002 System THC dla rozdzielenia produktu krojonego od resztek odpadowych
 • VA040 Sterowanie umożliwiające kontrolę pracy noża w zależności od rodzaju produktu (miękki czy twardy) dla otwartego i zamkniętego wzdłużnego docisku wstępnego 1szt.
 • VA009 sterownik cyfrowy
 • 16-0700-0 Nóż spiralny kompletny 1 szt.
 • VK002 Kratka kompletna 1 szt.

Dane techniczne

Nóż tnący

Ilość cięć na minutę

Efektywna wydajność

Rodzaj załadunku

Wymiary produktu

Pobór mocy

Sierpowy, jedno, wieloskrzydłowy

300

4.500 kg/h

automatyczny

150 x 150 x 720

11 kW

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

Możliwość wykorzystania w przemyśle

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MIĘSNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ RYBNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MLECZARSKI

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY

Zamówienie