Skip links

Pakowaczka próżniowa jednokomorowa VC 999 Typ 07i

Pakowaczka próżniowa jednokomorowa VC 999 Typ 07i

Dane techniczne

Wewnętrzny wymiar komory

Długość szyn zgrzewczych

Wydajność pompy

Zakres próżni

Zasilanie

Zabezpieczenie

Sprężone powietrze

Typ pompy próżniowej

Wyrzut produktu

Sterowanie

950 x 450 x 180 bzw. 250 (H) mm

1×950 mm z przodu, 2×450 mm. Z lewej i z prawej

ca. 220 m³/h

do 1 mbar (99.9%)

3 PE 400 V 50 Hz 9 kW

25 AT

4 6 bar

Typ CLFH 220 V

automatyczny

MC

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

Możliwość wykorzystania w przemyśle

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MIĘSNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ RYBNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MLECZARSKI

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY

Zamówienie