Skip links

Linia do przygotowania stałomasowych porcji drobiowych

Linia do przygotowania stałomasowych porcji drobiowych

Opis

Ośmiostanowiskowa linia do przygotowania stałomasowych porcji elementów drobiowych w tackach. Linia zaopatrzona jest w denester i bufor tacek oraz układ synchronizacji z maszyną pakującą.

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

Możliwość wykorzystania w przemyśle

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MIĘSNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ RYBNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MLECZARSKI

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY

Zamówienie