Skip links

Podajnik podkładów higroskopijnych PAD

Podajnik podkładów higroskopijnych PAD

Opis

Automatyczny podajnik podkładów higroskopijnych PAD  umożliwia automatyczne podawanie podkładów higroskopijnych PAD bezpośrednio do wytłoczonych formatów w maszynie termoformującej.

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

Możliwość wykorzystania w przemyśle

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MIĘSNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ RYBNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MLECZARSKI

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY

Zamówienie