Skip links

Sztaplownica hamburgerów

Sztaplownica hamburgerów

Opis

Hamburgery napływające do końca tunelu rozdzielane są na siedem szeregów – kanałów przez oscylacyjny układ bramkujący. Na końcu kanału znajduje się rynna z nastawnymi prowadnicami (dla różnych średnic produktu). Rynny prowadzą produkt do spirali zbierającej przepychającej hamburgery do przodu w układ sztapla. Skolekcjonowane hamburgery przenoszone są do opakowań zbiorczych, albo układane na rynnie zasilającej pakowaczkę Flaw-Pack.
System umożliwia odbiór i przeważenie do 50.000 Hamburgerów /h

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

Możliwość wykorzystania w przemyśle

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MIĘSNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ RYBNY

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ MLECZARSKI

Kazbi Technologie przemysłu spożywczego

PRZEMYSŁ OWOCOWO-WARZYWNY

Zamówienie